NEDERLANDS PRIVACY KLACHTEN INSTITUUT

ONTZORGING

VAN UW KLACHT
PRIVACY & DATAPROTECTIE

In de Nederlandse Grondwet verankerde aan de persoon verbonden sociaal-maatschappelijke verworvenheden

  • ONAFHANKELIJK
  • DESKUNDIG
  • PROFESSIONEEL
  • DOORTASTEND

Get in touch